Wyrazy współczucia

Słowa współczucia dla Jadwigi Kędzierskiej z Rodziną

Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia

11 Inauguracja roku akademickiego w Siemianowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

PO raz jedenasty 8 października w Parku Tradycji spotkali się słuchacze Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na inauguracji roku akademickiego. Prezes Renata Jaroń-Guzy przywitała ciepło wszystkich przybyłych gości, a wśród nich II zastępcę Prezydenta Miasta Panią Martę Suchanek-Bijak, kadrę akademicką z Panią Prorektor  ds. dydaktyki i nauki prof. dr hab. Wandą Palacz z akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  i  Rektorem Seniorem prof. nadzw. dr Mirosławem Wójcikiem na czele. Obecni także byli Członkowie Honorowi SUTW i przyjaciele uniwersytetu oraz niezawodni słuchacze uniwersytetu.

Oprawę muzyczną zapewnił chór stowarzyszenia „LA LA LE LE”. Nowi słuchacze złożyli ślubowanie, otrzymali indeksy i zostali uroczyście przyjęci w poczet studentów SUTW. Podczas uroczystości chór otrzymał statuetkę od organizatorów przeglądu chórów w Bytomiu. Miłym akcentem był moment otrzymania przez Panią Prezes Renatę Jaroń-Guzy tytułu „Lider z powołania”

Bardzo interesujący okazał się zwieńczający uroczystość wykład inauguracyjny o łączności muzyki z aktywnością ruchową człowieka.

Życzymy studentom udanego roku akademickiego!

Inauguracja w Piekarach

Stowarzyszenie Piekarski UTW zaprosiło nas na swoją inauguracje roku akademickiego. Uroczystość miała miejsce w Domu Kultury w centrum miasta. Gościem honorowym był premier Jerzy Buzek, który wygłosił wykład inauguracyjny. Gaudeamus, wręczenie legitymacji słuchaczom i występ artystyczny młodzieży złożyły się na uroczysty i niezwykle miły charakter tego spotkania.

Dziękujemy za zaproszenie

„U źródeł powstańczej idei”

Zapraszamy na wykład dr. Zdzisława Janeczka, siemianowickiego historyka, pedagoga i publicysty, autora wielu książek o historii Siemianowic Śląskich. Tematem spotkania będą powstania śląskie.

Prelekcja odbędzie się 24 października o godz. 17:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centralnej przy al. Sportowców 3.

Wykład jest jedną z imprez, składających się na projekt „Pod rękę z Niepodległą 1919-2019”, dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

MBP

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20

 

SZANOWNI SŁUCHACZE!

8 MARCA 2019 R. O GODZ. 16:00 W PARKU TRADYCJI GÓRNICTWA I HUTNICTWA

BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019-2020

w SIEMIANOWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zarząd Stowarzyszenia SUTW

Wykłady I semestr 2019 rok

Akademia Muzealna 2019/20

Harmonogram zajęć dla SUTW 2019/20

OPŁATY ZA ZAJĘCIA I SEMESTR 2019

Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim

W celu zwiększenia poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału rad działających na terenie woj. śląskiego oraz ich członków w 2017 roku realizowany był projekt pt. „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim” przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ponad 30 samorządach na terenie województwa śląskiego istnieją rady seniorów. Praktycznie we wszystkich miastach na prawach powiatu – oprócz Zabrza. W ramach projektu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic przeprowadziło diagnozę funkcjonowania ponad 30 Rad Seniorów w woj. śląskim.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym w ramach projektu:

Rady seniorów w województwie śląskim Kondycja i perspektywy rozwoju

W ramach projektu zaplanowano także stworzenie, wspólnie z członkami rad, Standardów działania Rad Seniorów oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla przedstawicieli rad, wzmacniających ich wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznego działania w radzie. Poza powyższymi działaniami, w ramach projektu zorganizowane zostało Forum Rad Seniorów woj. śląskiego, zaplanowano utworzenie portalu internetowego dotyczącego Rad Seniorów w woj. śląskim i krótkiego filmu na temat działania i roli rad.