Informacja dla słuchaczy

UWAGA słuchacze SUTW!
W związku z zawieszeniem zajęć z powodu pandemii przekazuję następujące informacje:


1. Osoby, które wniosły pełną opłatę za zajęcia warsztatowe za m-c marzec, otrzymają zwrot za zajęcia, które się nie odbyły, po dokonaniu wszystkich zobowiązań finansowych przez zarząd stowarzyszenia (np.płace prowadzących zajęcia, wynajem basenu, księgowość, itp.)

2. Osoby, które nie dokonały ŻADNEJ wpłaty (a takie osoby są!), a uczestniczyły w marcu w 1 lub 2 zajęciach (zależnie od harmonogramu), proszone są o NIEZWŁOCZNE uiszczenie zaległości proporcjonalnie do ilości zajęć (1 zajęcie – 1/4 kwoty miesięcznej; 2 zajęcia – 1/2 kwoty miesięcznej).


3. Na kwiecień proszę nie dokonywać żadnych wpłat.

Kochani, mam nadzieję, że wszyscy zdrowi i radzicie sobie w tej trudnej sytuacji. Na osobiste spotkanie przyjdzie nam jeszcze poczekać 😔
Ślę dla wszystkich serdeczności 😘

Renata Jaroń-Guzy

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Informacja dla słuchaczy została wyłączona

KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Szanowni Słuchacze

W związku z zawieszeniem zajęć spowodowanym wprowadzeniem od 13 marca  2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego , a od 20 marca stanu epidemii na obszarze naszego kraju i brakiem możliwości wznowienia  zajęć w roku akademickim 2019/2020, Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozliczenia opłat za zajęcia warsztatowe i podjął uchwałę w sprawie dokonania zwrotu środków za nieprzeprowadzone a opłacone przez Słuchaczy zajęcia oraz w sprawie  wysokości należnych a nie wpłaconych przez Słuchaczy środków za przeprowadzone zajęcia.

Zarząd zwraca się z prośbą do Słuchaczy, którzy nie dokonali wpłat za przeprowadzone zajęcia o niezwłoczne uregulowanie należności na konto:

61 1020 2368 0000 2202 0342 3076

Opłatę za miesiąc marzec należy wnieść w wysokości:

1) połowy miesięcznej wpłaty jeśli w marcu odbyły się dwa razy  zajęcia.

2) jednej czwartej miesięcznej wpłaty jeśli w marcu zajęcia odbyły się tylko raz.

Zwroty  środków dokonywane będą na konta bankowe Słuchaczy, przy czym w przypadku, kiedy wpłata dokonywana była przekazem pocztowym, bądź z innego niż Słuchacza konta bankowego, Zarząd prosi o podanie na adres: sutw50@gmail.com numeru konta bankowego na które ma być dokonany zwrot zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej:

Numer konta bankowego wraz z nazwą bankuImię i nazwisko SłuchaczaNumer telefonuAdres mail
    

W przypadku nie przekazania do dnia  30 czerwca 2020 r. numeru konta na które ma zostać dokonany zwrot, zwroty będą dokonane po wznowieniu zajęć przez Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 Pytania w sprawie  stanu rozliczeń proszę kierować na adres sutw50@gmail.com

Zarząd Stowarzyszenia życzy wszystkim Słuchaczom dużo zdrowia i wytrwałości równocześnie wyrażając nadzieję, iż Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomi zajęcia w kolejnym roku akademickim.

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU została wyłączona

Seniorzy a koronawirus. Ważne pytania do geriatry

Przed koronawirusem powinny się chronić zwłaszcza osoby starsze, u których występuje największe ryzyko zakażenia i powikłań po chorobie COVID-19. O podstawowych zasadach, jakie obowiązują seniorów teraz – gdy trwa epidemia – rozmawiamy z doktorem Jarosławem Derejczykiem ze Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultantem województwa śląskiego ds. geriatrii.

Aleksandra Lipiec, Medonet.pl: Dlaczego to właśnie seniorzy najciężej przechodzą infekcje wirusowe?

Dr Jarosław Derejczyk, geriatra: W miarę jak rozpoczyna się proces starzenia, pojawia się naturalne osłabienie układu odpornościowego. Choć o tym zapominamy, a czasem wypieramy tę myśl, okres początku procesu starzenia, nazywany okresem przedstarczym, to 55. rok życia. Czas, kiedy w tkankach stwierdzane są powszechnie zmiany, nieobecne u młodych, pojawia się po 10 lat od tego okresu. Wówczas obserwowany jest też powolny wzrost podatności na choroby zakaźne i zmieniająca się odpowiedź układu immunologicznego na nowe infekcje. Osoby w zaawansowanym wieku często nie mają tak silnej gorączki jak ludzie młodzi. Większa podatność wynika ze słabszej sprawności immunologicznej, a większa liczba powikłań z mniejszej rezerwy organizmu związanej z obecnością chorób przewlekłych (cukrzycy, chorób serca i płuc), która to rezerwa jest potrzebna do przejścia przez silny odczyń zapalny, jaki towarzyszy chorobie.

W jaki sposób można chronić osoby starsze przed koronawirusem?

Najefektywniejszą formą ochrony przed konsekwencjami infekcji wirusowych pozostają szczepienia. Na przykładzie grypy widać, że właśnie u osób starszych są coraz bardziej potrzebne. Trwamy w oczekiwaniu na szczepionkę na COVID-19, której jeszcze nie ma. Główny wysiłek, jaki powinien być podjęty i z różnym skutkiem jest podejmowany na poziomach wielu państw, to: ograniczenia w podróżowaniu, kwarantanna i izolacja pacjentów, a w przypadku krajów z tradycją handlowania dzikimi zwierzętami zmiany przepisów pozwalających na kontynuowanie tej tradycji. Rolą mediów jest pokazywanie wagi pozostawania w domu podczas pierwszych objawów kaszlu, temperatury, osłabienia i celowości rozmowy ze swoim lekarzem rodzinnym lub osobą dyżurująca na infolinii. Pełną nieodpowiedzialnością jest wychodzenie z takimi objawami do pracy.

Jak wyglądają podstawowe zalecenia dla seniorów w sytuacji, z jaką mamy do czynienia w chwili obecnej?

Seniorzy nie powinni teraz opuszczać swoich domów. Żadna przestrzeń publiczna, szczególnie w dużych miastach, na terenie, gdzie są tramwaje, autobusy, sklepy wielkoprzemysłowe, nie da im pełnej ochrony. Z dużym prawdopodobieństwem tę przestrzeń prędzej czy później opanuje koronawirus, który będzie szukał płuc seniorów. Ryzyko, że doprowadzi do śmierci osoby starszej po 75. roku życia, jest na tyle wysokie, iż warto pozostawać w domach.

Wszystkie zalecenia ograniczenia zgromadzeń i kontaktów w przestrzeniach z dużą liczbą osób, czy pracy na odległość, są naturalnie uzasadnione z racji łatwości, z jaką wirus przenosi się pomiędzy ludźmi. Zrozumiałe są zalecenia dotyczące niepodawania dłoni, jeżeli nie ma konieczności, niezbliżania się na mały dystans do osoby kaszlącej, częstej dezynfekcji rąk (noszonym w kieszeni małym podajnikiem z płynem dezynfekcyjnym) po dotykaniu powierzchni, takich jak drzwi, klamki.

W przypadku osób starszych to młodszy witający się mówi o niepodawaniu dłoni, gdyż osoba starsza może mieć trudność z nauczeniem się nowego zachowania. Zakładanie maseczki ochraniającej w przestrzeni otwartej ma mało istotne znaczenie. W przestrzeni z dużą liczbą wymieniających się osób ma ochronną rolę, jeżeli zabezpiecza usta i nos.

W placówkach opieki długoterminowej, gdzie jest zazwyczaj więcej niesprawnych osób starszych, należy przejść poza izolacją podopiecznych – w przypadku podejrzanych infekcji – z żywienia na dużej sali do karmienia indywidualnego. Taki scenariusz wymaga większej liczby personelu i należy o tym odpowiednio wcześniej pomyśleć, by ochronić podopiecznych przed ryzykiem rozprzestrzenienia potencjalnej infekcji. W większości placówek szpitalnych i opiekuńczych zakazy odwiedzin obowiązują i rolą kierownictwa placówek jest uczulenie pracowników na nieprzychodzenie do pracy z objawami infekcji.

źródło: https://www.medonet.pl/koronawirus/poradnik,seniorzy-a-koronawirus–trzy-pytania-do-geriatry,artykul,08111629.html

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Seniorzy a koronawirus. Ważne pytania do geriatry została wyłączona

Życzenia

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Życzenia została wyłączona

Wyrazy współczucia

Słowa współczucia dla Jadwigi Kędzierskiej z Rodziną

Wobec ciosu, który spadł na Państwa Rodzinę, niełatwo znaleźć słowa otuchy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Prosimy przyjąć od nas wyrazy najszczerszego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Wyrazy współczucia została wyłączona

11 Inauguracja roku akademickiego w Siemianowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

PO raz jedenasty 8 października w Parku Tradycji spotkali się słuchacze Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na inauguracji roku akademickiego. Prezes Renata Jaroń-Guzy przywitała ciepło wszystkich przybyłych gości, a wśród nich II zastępcę Prezydenta Miasta Panią Martę Suchanek-Bijak, kadrę akademicką z Panią Prorektor  ds. dydaktyki i nauki prof. dr hab. Wandą Palacz z akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego  i  Rektorem Seniorem prof. nadzw. dr Mirosławem Wójcikiem na czele. Obecni także byli Członkowie Honorowi SUTW i przyjaciele uniwersytetu oraz niezawodni słuchacze uniwersytetu.

Oprawę muzyczną zapewnił chór stowarzyszenia „LA LA LE LE”. Nowi słuchacze złożyli ślubowanie, otrzymali indeksy i zostali uroczyście przyjęci w poczet studentów SUTW. Podczas uroczystości chór otrzymał statuetkę od organizatorów przeglądu chórów w Bytomiu. Miłym akcentem był moment otrzymania przez Panią Prezes Renatę Jaroń-Guzy tytułu „Lider z powołania”

Bardzo interesujący okazał się zwieńczający uroczystość wykład inauguracyjny o łączności muzyki z aktywnością ruchową człowieka.

Życzymy studentom udanego roku akademickiego!

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania 11 Inauguracja roku akademickiego w Siemianowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku została wyłączona

Inauguracja w Piekarach

Stowarzyszenie Piekarski UTW zaprosiło nas na swoją inauguracje roku akademickiego. Uroczystość miała miejsce w Domu Kultury w centrum miasta. Gościem honorowym był premier Jerzy Buzek, który wygłosił wykład inauguracyjny. Gaudeamus, wręczenie legitymacji słuchaczom i występ artystyczny młodzieży złożyły się na uroczysty i niezwykle miły charakter tego spotkania.

Dziękujemy za zaproszenie

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Inauguracja w Piekarach została wyłączona

„U źródeł powstańczej idei”

Zapraszamy na wykład dr. Zdzisława Janeczka, siemianowickiego historyka, pedagoga i publicysty, autora wielu książek o historii Siemianowic Śląskich. Tematem spotkania będą powstania śląskie.

Prelekcja odbędzie się 24 października o godz. 17:00 w sali widowiskowej Biblioteki Centralnej przy al. Sportowców 3.

Wykład jest jedną z imprez, składających się na projekt „Pod rękę z Niepodległą 1919-2019”, dofinansowany ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

MBP

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania „U źródeł powstańczej idei” została wyłączona

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20

 

SZANOWNI SŁUCHACZE!

8 MARCA 2019 R. O GODZ. 16:00 W PARKU TRADYCJI GÓRNICTWA I HUTNICTWA

BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2019-2020

w SIEMIANOWICKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Zarząd Stowarzyszenia SUTW

Wykłady I semestr 2019 rok

Akademia Muzealna 2019/20

Harmonogram zajęć dla SUTW 2019/20

OPŁATY ZA ZAJĘCIA I SEMESTR 2019

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia, Wykłady | Możliwość komentowania INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/20 została wyłączona

Koncert noworoczny 2019 w SUTW

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Koncert noworoczny 2019 w SUTW została wyłączona