W poniedziałek ( 21 stycznia) zajęcia z gimnastyki nie odbędą się z powodu choroby prowadzącej.

Uroczystości pogrzebowe śp. Heleny Kozy odbędą się 26 stycznia o godz. 8.45

 w Kościele w Michałkowicach.

W celu zwiększenia poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału rad działających na terenie woj. śląskiego oraz ich członków w 2017 roku realizowany był projekt pt. „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim” przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ponad 30 samorządach na terenie województwa śląskiego istnieją rady seniorów. Praktycznie we wszystkich miastach na prawach powiatu – oprócz Zabrza. W ramach projektu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic przeprowadziło diagnozę funkcjonowania ponad 30 Rad Seniorów w woj. śląskim.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym w ramach projektu:

Rady seniorów w województwie śląskim Kondycja i perspektywy rozwoju

W ramach projektu zaplanowano także stworzenie, wspólnie z członkami rad, Standardów działania Rad Seniorów oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla przedstawicieli rad, wzmacniających ich wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznego działania w radzie. Poza powyższymi działaniami, w ramach projektu zorganizowane zostało Forum Rad Seniorów woj. śląskiego, zaplanowano utworzenie portalu internetowego dotyczącego Rad Seniorów w woj. śląskim i krótkiego filmu na temat działania i roli rad.

Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja internetowa, dzięki której można szybko i bezpiecznie sprawdzić swoje dane medyczne (m.in. badania, wizyty, historię leczenia).

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja internetowa, ułatwiająca dostęp do informacji o świadczeniach medycznych. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjent będzie mógł w jednym miejscu sprawdzić informacje o udzielonych i planowanych świadczeniach, a także dowiedzieć się, ile środków wydano w ramach leczenia np. na recepty refundowane. Aplikacja umożliwi otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji leczenia bez konieczności wizyty u lekarza. Internetowe Konto Pacjenta to także ułatwienie dla lekarzy i zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta, gdyż system automatycznie zweryfikuje, czy leki przepisywane przez różnych specjalistów nie kolidują ze sobą. Co więcej, recepty będzie mogła wystawić pielęgniarka (lub położna) – zarówno po osobistym badaniu, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość). IKP pozwoli także upoważnić inną osobę do dostępu do danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Platforma będzie powstawać etapami, stopniowo oferując coraz szerszy zakres usług i możliwości. Aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, trzeba najpierw założyć Profil Zaufany – zapewni to bezpieczeństwo logowania i bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych w systemie danych. Więcej na temat Profilu Zaufanego na stronie obywatel.gov.pl. Więcej informacji o Internetowym Koncie Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. Aktualna mapa usług z zaznaczeniem podmiotów leczniczych, które wystawiają e-recepty oraz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które realizują e-recepty na stronie mapa.pacjent.gov.pl.

AUTHOR Justyna Sochacka


za GazetaSenior http://www.gazetasenior.pl/internetowe-konto-pacjenta#more

Jeśli chcesz kontynuować lub rozpocząć naukę na SUTW, to musisz:

1. Wypełnić deklarację słuchacza.
Konieczość ponownego wypełnienia deklaracji wynika z Deklaracji UE „RODO”.

2. Do 28 września musisz wpłacić wpisowe.

3. Zapisy odbędą się w Siedzibie Stowarzyszenia przy Alei Sportowców
( Miejska Biblioteka Publiczna )
w godzinach 10.00 – 13.00.
Dla słuchaczy roku akademickiego 2017/2018
– 12 i 13 września 2018r.
Dla nowych chętnych do nauki
– 14 września 2018r.

Słuchacze ubiegłoroczni, którzy chcą pomóc przy zapisach w dniach 12, 13 i 14 września, proszeni są o zgłoszenie tego do P. WiesławY SzlachTy ( dyr MBP ).

Zapraszamy chętnych – nie ma limitu, damy radę, by wszyscy chętni byli z nami.

Poza zgłoszeniem członkowstwa, zapisywać będziemy na:
warsztary kulinarne z młodzieżą,
warsztaty teatralne z młodzieżą,
dwudniowy wyjazd do Koszęcina, 
pozostałe zajęcia wynikające z oferty SUTW.

Więcej informacji na stronie www.seniorzysutw.pl

UWAGA SŁUCHACZE SUTW!

Zapraszamy 7 MAJA (PONIEDZIAŁEK) na  WYCIECZKĘ DO KOSZĘCINA 

Zbiórka przed MBP,

wyjazd o godz. 11.30 

Ramowy program:
13.00 – obiad
14.00 – 15.30 – zwiedzanie obiektu z przewodnikiem
16.00 – 17.00 – zajęcia warsztatowe: wokalne i relaksacyjno – taneczne (cokolwiek się pod tym terminem kryje)
17.30 – kawa
19.00 – koncert Lidii Grychtołówny
Po koncercie wyjazd do domu

Koszt – 15 zł./os – cena posiłku

Autokar gratis.
W związku z planowanymi zajęciami warsztatowymi, proszę zabrać odpowiednie stroje sportowe !

Szanowni Państwo, w imieniu Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, organizowane w związku z pracami nad Programem Działań Strategicznych GZM do roku 2022.

Niezwykle ważny, podczas tych prac, jest dla nas GŁOS SENIORÓW, grupy społecznej obdarzonej największym życiowym doświadczeniem i mądrością.

Spotkanie odbędzie się 24 KWIETNIA, o godzinie 16.00 w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w KATOWICACH przy ul. BARBARY 21 A, w sali 320.

Z poważaniem Urszula Żbikowska Główny specjalista
tel. 504 016 907
Departament Promocji i Komunikacji Społecznej GÓRNOŚLĄSKO – ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIA
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice

Ogień i czad

   

Ostatni wykład w semestrze jesienno-zimowym w  Siemianowickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku  był nastawiony na działania i programy profilaktyczne. W pierwszej części spotkaliśmy się z z-cą Dowódcy Jednostki Ratowmiczo-Gaśniczej – Panem Adamem Kołakowskim. Czad i ogień to zagrożenia, które szczególnie uaktywniają się w okresie zimowym. Dowiedzieliśmy się  jak chronić siebie i własne mieszkanie przed niewidocznym zabójcą jakim jest czad. Reasumując;dobrze gdybyśmy zainstalowali w naszych mieszkaniach  czujniki tlenku węgla, które są zdecydowanie tańsze niż nasze życie.

Podstępna cukrzyca

W drugiej części  wykładu mówiliśmy o kolejnym cichym zabójcy jakim jest cukrzyca. Ten program  profilaktyczny przeciwdziałania cukrzycy przedstawia Pani Danuta Bronce-Czekaj reprezentująca Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. Niestety statystyki zapadania na cukrzycę sa zatrważające, szczególnie wysokie na Śląsku. Najczęstszą przyczyną choroby jest mała ilość ruchu i aktywności fizycznej, ciężka tłusta dieta oraz otyłość. Jak przeciwdziałać cukrzycy: zmiana nawyków żywieniowych, więcej ruchu oraz zmniejszenie  wagi czyli prowadzenie  zdrowego trybu życia. Duże znaczenie mają również programy profilaktyki lokalnej,  do których  się  zobligowane samorządu .  Pani Danuta  Broncol – Czekaj zaproponowała nam udział w badaniach profilaktycznych. Dodatkowym bonusem były rozlosowane trzy  glukometry.  Semestr wiosenno-letni rozpoczynamy już  6 lutego optymistycznym akcentem,  a  rozweselać nas będzie nas będzie Aleksander Trzaska- Masztalski.

 

Wiesława Szlachta

foto. Zbigniew Kędzierski