W poniedziałek ( 21 stycznia) zajęcia z gimnastyki nie odbędą się z powodu choroby prowadzącej.

Uroczystości pogrzebowe śp. Heleny Kozy odbędą się 26 stycznia o godz. 8.45

 w Kościele w Michałkowicach.

W celu zwiększenia poziomu uczestnictwa seniorów w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu polityk publicznych poprzez wypracowanie standardów funkcjonowania rad seniorów i wzmocnienie potencjału rad działających na terenie woj. śląskiego oraz ich członków w 2017 roku realizowany był projekt pt. „Modelowe Rady Seniorów w woj. śląskim” przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides w ramach edycji 2017 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ponad 30 samorządach na terenie województwa śląskiego istnieją rady seniorów. Praktycznie we wszystkich miastach na prawach powiatu – oprócz Zabrza. W ramach projektu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic przeprowadziło diagnozę funkcjonowania ponad 30 Rad Seniorów w woj. śląskim.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem przygotowanym w ramach projektu:

Rady seniorów w województwie śląskim Kondycja i perspektywy rozwoju

W ramach projektu zaplanowano także stworzenie, wspólnie z członkami rad, Standardów działania Rad Seniorów oraz przeprowadzenie serii szkoleń dla przedstawicieli rad, wzmacniających ich wiedzę i umiejętności niezbędne dla skutecznego działania w radzie. Poza powyższymi działaniami, w ramach projektu zorganizowane zostało Forum Rad Seniorów woj. śląskiego, zaplanowano utworzenie portalu internetowego dotyczącego Rad Seniorów w woj. śląskim i krótkiego filmu na temat działania i roli rad.

Internetowe Konto Pacjenta to aplikacja internetowa, dzięki której można szybko i bezpiecznie sprawdzić swoje dane medyczne (m.in. badania, wizyty, historię leczenia).

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) to bezpłatna aplikacja internetowa, ułatwiająca dostęp do informacji o świadczeniach medycznych. Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjent będzie mógł w jednym miejscu sprawdzić informacje o udzielonych i planowanych świadczeniach, a także dowiedzieć się, ile środków wydano w ramach leczenia np. na recepty refundowane. Aplikacja umożliwi otrzymanie recept niezbędnych do kontynuacji leczenia bez konieczności wizyty u lekarza. Internetowe Konto Pacjenta to także ułatwienie dla lekarzy i zwiększenie bezpieczeństwa dla pacjenta, gdyż system automatycznie zweryfikuje, czy leki przepisywane przez różnych specjalistów nie kolidują ze sobą. Co więcej, recepty będzie mogła wystawić pielęgniarka (lub położna) – zarówno po osobistym badaniu, jak i po konsultacji telemedycznej (na odległość). IKP pozwoli także upoważnić inną osobę do dostępu do danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Platforma będzie powstawać etapami, stopniowo oferując coraz szerszy zakres usług i możliwości. Aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta, trzeba najpierw założyć Profil Zaufany – zapewni to bezpieczeństwo logowania i bezpieczeństwo wszystkich zgromadzonych w systemie danych. Więcej na temat Profilu Zaufanego na stronie obywatel.gov.pl. Więcej informacji o Internetowym Koncie Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl. Aktualna mapa usług z zaznaczeniem podmiotów leczniczych, które wystawiają e-recepty oraz aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych, które realizują e-recepty na stronie mapa.pacjent.gov.pl.

AUTHOR Justyna Sochacka


za GazetaSenior http://www.gazetasenior.pl/internetowe-konto-pacjenta#more