Zaproszenie na odwiedziny do Koszęcina

W imieniu Pani Prezes Renaty Jaroń-Guzy, w ramach patronatu  ZPiT „Śląsk”, zapraszamy do udziału w wycieczce do siedziby Zespołu w Koszęcinie.
Szczegółowe informacje na stronie www.seniorzysutw.pl