KOMUNIKAT ZARZĄDU STOWARZYSZENIA SIEMIANOWICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Szanowni Słuchacze

W związku z zawieszeniem zajęć spowodowanym wprowadzeniem od 13 marca  2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego , a od 20 marca stanu epidemii na obszarze naszego kraju i brakiem możliwości wznowienia  zajęć w roku akademickim 2019/2020, Zarząd Stowarzyszenia dokonał rozliczenia opłat za zajęcia warsztatowe i podjął uchwałę w sprawie dokonania zwrotu środków za nieprzeprowadzone a opłacone przez Słuchaczy zajęcia oraz w sprawie  wysokości należnych a nie wpłaconych przez Słuchaczy środków za przeprowadzone zajęcia.

Zarząd zwraca się z prośbą do Słuchaczy, którzy nie dokonali wpłat za przeprowadzone zajęcia o niezwłoczne uregulowanie należności na konto:

61 1020 2368 0000 2202 0342 3076

Opłatę za miesiąc marzec należy wnieść w wysokości:

1) połowy miesięcznej wpłaty jeśli w marcu odbyły się dwa razy  zajęcia.

2) jednej czwartej miesięcznej wpłaty jeśli w marcu zajęcia odbyły się tylko raz.

Zwroty  środków dokonywane będą na konta bankowe Słuchaczy, przy czym w przypadku, kiedy wpłata dokonywana była przekazem pocztowym, bądź z innego niż Słuchacza konta bankowego, Zarząd prosi o podanie na adres: sutw50@gmail.com numeru konta bankowego na które ma być dokonany zwrot zgodnie z informacją zamieszczoną poniżej:

Numer konta bankowego wraz z nazwą bankuImię i nazwisko SłuchaczaNumer telefonuAdres mail
    

W przypadku nie przekazania do dnia  30 czerwca 2020 r. numeru konta na które ma zostać dokonany zwrot, zwroty będą dokonane po wznowieniu zajęć przez Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 Pytania w sprawie  stanu rozliczeń proszę kierować na adres sutw50@gmail.com

Zarząd Stowarzyszenia życzy wszystkim Słuchaczom dużo zdrowia i wytrwałości równocześnie wyrażając nadzieję, iż Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku uruchomi zajęcia w kolejnym roku akademickim.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Wykłady. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.