Zadania Uniwersytetów Trzeciego Wieku

DSCF3498

Główne zadania UTW to: włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna, promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

Celem jest poprawa jakości życia osób starszych, stwarzanie warunków do dobrego starzenia się. Słuchaczami są ludzie, którzy najczęściej przestali być aktywni zawodowo. Pomagamy im w rozwijaniu zainteresowań oraz umiejętności, na które przez wiele lat brakowało czasu. Słuchacze GUTW to najczęściej osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jednak dziś bardzo zubożeni. Są to ludzie, którzy swojemu miastu i regionowi oddali najbardziej twórcze lata swego życia.

Uprawianie profilaktyki gerontologicznej jest najskuteczniejszą metodą pokonywania problemów osób starszych, a miarą kultury społeczeństw jest pomoc w realizowaniu tych zadań w myśl zasady: sami sobie budujmy los. Udział w zajęciach sprzyja rozwojowi zainteresowań, aktywności na płaszczyźnie intelektualnej i fizycznej, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

Uniwersytet nasz jest placówką popularyzującą i wspierającą wartościowy sposób życia wśród ludzi w wieku późnej dorosłości. Swoją działalnością UTW stwarza warunki do:

  • rozwoju intelektualnego (poznawania i twórczej samorealizacji);
  • realizacji procesów integracyjnych ludzi starszych, a tym samym zabezpiecza im psychiczny kontakt z DRUGIM CZŁOWIEKIEM;
  • koordynacji działań zdrowotno-rehabilitacyjnych;
  • kontaktu ze słuchaczami innych UTW, seniorami rejonów przygranicznych poprzez wspólne spotkania, rozmowy, koncerty, wystawy prac plastycznych itp.

Nasi słuchacze pozostają aktywnymi członkami społeczeństwa, działającymi na polu kultury i edukacji, wciąż wpływającymi na kształt otaczającej rzeczywistości.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dokumenty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.