O siemianowickim UTW

Siemianowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku funkcjonuje formalnie, prowadzony przez stowarzyszenie od lutego 2010 roku. Jednak już rok wcześnie rozpoczął swoją działalność nieformalnie „przyklejony” do Miejskiej Biblioteki Publicznej. Z inspiracji prezydenta Siemianowic Śląskich powstała wówczas grupa zapaleńców-organizatorów, którzy podjęli trud organizacji pierwszych wykładów, zajęć warsztatowych i ćwiczeń.
ina10046

15 lutego 2010 roku doszło do Zgromadzenia Założycielskiego Siemianowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wyniku którego do zarządu weszli członkowie „grupy inicjatywnej”

  1. Renata Jaroń – Guzy – prezes
  2. Michał Płonka – w-ce prezes
  3. Teresa Ptasznik – członek zarządu
  4. Anna Zogata – Bochenek  – członek zarządu
  5. Tomasz Dzierwa – członek zarządu
  6.  Jerzy Dinges – skarbnik
  7. Beata Breguła – sekretarz

Komisję Rewizyjną powołano w składzie:

  1. Joanna Wróblowska – Płonka – przewodnicząca
  2. Ewa Bandała – członek
  3. Anna Wichary – sekretarz

Wiodącą rolę w organizację zajęć wniosła Wiesława Szlachta – dyrektor MBP

Dodaj komentarz