Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich przy al. Sportowców 3

Zaprasza serdecznie 19 listopada o godz. 14.00 na wernisaż wystawy prac uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich „ Pod niebem Siemianowic”. Wernisaż będzie połączony z prezentacją książki Katarzyny Szojdy „ Bajko-nur czyli nura w bajkę”.

plakatzssCzytaj dalej

z16947102F,Stres-zaczyna-sie-w-glowie--ale-sprawia--ze-komork Miejska Biblioteka Publiczna w Siemianowicach Śląskich oraz Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają serdecznie 19 listopada o godz. 15.45  do Biblioteki przy al. Sportowców 3, na spotkanie dotyczące zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie wobec osób starszych. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Siemianowice Śląskie przeciw przemocy – projekt poprawy sytuacji rodzin zagrożonych przemocą” współfinansowanego przez  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich od września do grudnia 2014r.. Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela Policji, który przybliży seniorom zjawisko przemocy zwłaszcza wśród osób starszych oraz miejsc, gdzie zagrożone lub poszkodowane osoby mogą zgłosić się po pomoc itp. Na spotkanie zapraszamy  osoby w wieku 50+, a szczególnie słuchaczy Siemianowickiego Uniwersytety Trzeciego Wieku .

Spotkanie będzie możliwe dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.

ZAPRASZAMY!!!!

MBP

DSCF3498

Główne zadania UTW to: włączenie ludzi starszych do systemu kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, fizyczna i psychiczna, promocja zdrowego stylu życia i wdrażanie profilaktyki gerontologicznej.

Celem jest poprawa jakości życia osób starszych, stwarzanie warunków do dobrego starzenia się. Słuchaczami są ludzie, którzy najczęściej przestali być aktywni zawodowo. Pomagamy im w rozwijaniu zainteresowań oraz umiejętności, na które przez wiele lat brakowało czasu. Słuchacze GUTW to najczęściej osoby o wysokich kwalifikacjach zawodowych, jednak dziś bardzo zubożeni. Są to ludzie, którzy swojemu miastu i regionowi oddali najbardziej twórcze lata swego życia.

Uprawianie profilaktyki gerontologicznej jest najskuteczniejszą metodą pokonywania problemów osób starszych, a miarą kultury społeczeństw jest pomoc w realizowaniu tych zadań w myśl zasady: sami sobie budujmy los. Udział w zajęciach sprzyja rozwojowi zainteresowań, aktywności na płaszczyźnie intelektualnej i fizycznej, nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych.

Uniwersytet nasz jest placówką popularyzującą i wspierającą wartościowy sposób życia wśród ludzi w wieku późnej dorosłości. Swoją działalnością UTW stwarza warunki do:

  • rozwoju intelektualnego (poznawania i twórczej samorealizacji);
  • realizacji procesów integracyjnych ludzi starszych, a tym samym zabezpiecza im psychiczny kontakt z DRUGIM CZŁOWIEKIEM;
  • koordynacji działań zdrowotno-rehabilitacyjnych;
  • kontaktu ze słuchaczami innych UTW, seniorami rejonów przygranicznych poprzez wspólne spotkania, rozmowy, koncerty, wystawy prac plastycznych itp.

Nasi słuchacze pozostają aktywnymi członkami społeczeństwa, działającymi na polu kultury i edukacji, wciąż wpływającymi na kształt otaczającej rzeczywistości.